Μαθαίνουμε για την ελιά και τα προϊόντα της, καθώς και για τη διαλυτότητα του λαδιού. Τα παιδιά πειραματίζονται με τα υλικά και καταγράφουν τα συμπεράσματά τους!