Σ΄ ένα καταπράσινο  περιβάλλον  στα  όρια  της  πόλης  αλλά  ταυτόχρονα  πολύ  κοντά  στο  κέντρο,  το  Νηπιαγωγείο  Κυργελάνη  Κυριακούλα ΄΄Λιλιπούπολη΄΄, βασισμένο στο τρίπτυχο  της συνεργασίας  παιδιών , γονιών  και   εκπαιδευτικών  και  με  την  υποστήριξη   ενός άρτια εξοπλισμένου χώρου, βοηθά  τα παιδιά να κατακτήσουν όλες  τις δεξιότητες  για μια ισορροπημένη ψυχοσωματική ανάπτυξη .

Άποψή μας και σύμφωνα   με  τον πατέρα της γενετικής ψυχολογίας J. Piajet, οι βάσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και την μετέπειτα στάση τους προς την μάθηση, κατακτώνται κατά την προσχολική ηλικία. Στόχος μας είναι η γνωστική, κοινωνική, γλωσσική και νοητική ανάπτυξη των παιδιών .

Μέσα  από τη βιωματική μάθηση τα παιδιά εισάγονται στον κόσμο της γνώσης, ώστε στο τέλος της φοίτησής τους να είναι συναισθηματικά ώριμα και μαθησιακά έτοιμα να αντιμετωπίσουν  την επόμενη σχολική βαθμίδα.